Projectes

Combinem les eines pròpies de la investigació social amb la potència evocadora de les arts visuals.