Gràfica obrera i anarquista

Gràfica obrera i anarquista (1870-1979) és un projecte d’investigació auspiciat per La Virreina Centre de la Imatge, que pretén fer pública i conèixer a fons – mitjançant un vast programa d’activitats- la riquesa de la producció visual i iconogràfica de l’anarquisme durant el segle XX.

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email

La història de l’anarquisme és una història ferida, amb benes als ulls. No s’ha realitzat fins ara una recerca exhaustiva i de conjunt que reivindiqui l’impressionant llegat gràfic del moviment llibertari. La història gràfica de l’anarquisme és una assignatura pendent, i l’escàs coneixement que tenim sobre la seva inabastable producció editorial -centenars i centenars de publicacions al llarg de dècades- i els dibuixants, cartellistes, portadistes, fotògrafes o cineastes constitueix un flagrant exemple d’imatge velada. Un exemple més de les moltes zones d’oblit amb que s’ha anat construint, al llarg del temps, la memòria oficial de Barcelona.

Diari “1870 – 1979 GRÀFICA OBRERA I ANARQUISTA”

“Solidaridad Obrera”, 1907

“Estudios”, 1933

“Basta”, 1976

Web

Gràfica obrera i anarquista té com a objectiu situar i documentar les principals publicacions anarquistes del període objecte dʼestudi —diaris, revistes, opuscles, butlletins i llibres—, parant especial atenció a la seva dimensió gràfica i, a partir dʼaquí, resseguir la vida i obra dʼil·lustradors, fotògrafs, cartellistes, tipògrafs, dissenyadors, caricaturistes, ninotaires i altres professionals vinculats a les arts gràfiques que hi col·laboraven.

Presentació del projecte a La Virreina, 19.07.2107

Col·laboren

La Virreina Centre de la Imatge
Ateneu Enciclopèdic Popular
Fundación Anselmo Lorenzo
Fundació Salvador Seguí