Everything passes except the past

Pensar, discutir i intervenir en assumptes viculats al passat colonial i les seves pervivències.

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp
Compartició en email

El treball multi-situat que realitzem sobre la descolonització dels museus i l’espai públic a a Catalunya s’insereix en un programa de gran abast i en xarxa, impulsat pel Goethe Institut alemany, anomenat Everything passes except the past. Decolonizing Ethnographic Museums, Film Archives and Public Space. La idea és crear dinàmiques de col·laboració entre experts a escala internacional per pensar, discutir i intervenir en assumptes viculats al passat colonial i les seves pervivències. Els treballs s’arxiven i es difonen al canal Zeitgeister. International Perspectives from Culture and Society.

Documentació

Everything passes except the past. Guidelines for combating amnesia