Cops de gent davant la càmera

Exposició virtual encarregada pel portal Alabern. Fotografia a Catalunya, impulsat pel Pla Nacional de
Fotografia. La mostra vol explorar com van ser, en el cas de Barcelona, les primeres manifestacions
reivindicatives fotografiades als carrers i evocar també els principals artífexs –molts d’ells completament
desconeguts– d’unes instantànies que ja són pas a pas, crit a crit, una part important de la nostra
memòria col·lectiva.

AUTORS

  • Andrés Antebi
  • Teresa Ferré
  • Pablo González