Arxiu Visual del Born (AVB)

MEMÒRIA VEÏNAL

Un projecte de construcció col·laborativa de la memòria històrica del mercat del Born i del barri que l’envolta, que de bracet amb antics treballadors, veïns i veïnes i entitats diverses, configura un arxiu audiovisual viu, consultable a Internet i ampliable al llarg del temps.

AUTORS

  • Andrés Antebi
  • Pablo González
  • Teresa Ferré
  • Laura Covarsi
  • Jose González